Publikumsinformasjon

I årets rally vil det være en gjesteklasse som kjører før selve rallyet. Disse kjører såkalt Challengeløp, hvor konkurransen er å kjøre på en satt gjennomsnittsfart. Disse bilene kjører derfor ikke samme hastighet som resterende biler i løpet.

Foreløpig tidsskjema er som følger.

Etappetider 5.10.19

SS1 Glubo – Start første Challengebil ca klokken 10:30 – 1. Rallybil ca klokken 11:15

SS2 Moi – Start første Challengebil ca klokken 11:10 – 1. Rallybil ca klokken 11:55

SS3 Glubo 2 – Start første Challengebil ca klokken 12:15 – 1. Rallybil ca klokken 13:00

SS4 Moi 2 – Start første Challengebil ca klokken 12:55 – 1. Rallybil ca klokken 13:45

SS5 Nesvåg – Start første Challengebil ca klokken 14:45 – 1. Rallybil ca klokken 15:30. Denne etappen kjøres 2 ganger etter hverandre.

Stengetider på veiene

FV501 stenges fra klokken 09:00 – 16:00 (Åpnes så fort alle biler er gjennom)

FV1 (4242) stenges fra klokken 09:30 – 16:30 (Åpnes så fort alle biler er gjennom)

FV33 (4246)stenges fra klokken 13:00 – 19:00 (Åpnes så fort alle biler er gjennom)

Det vil under hele løpet være åpen kiosk i idrettshallen, samt utstilling av diverse biler og rc-biler.

På kvelden er det fest på Lille Haua, med Livemusikk.

TENK SIKKERHET UTE I LØYPENE! BILENE KOMMER I STOR FART OG KAN RULLE LANGT UTENFOR VEIEN HVIS DET GÅR GALT.

SE BILDET NEDENFOR